آذربايجان فدرال دموکرات حرکاتى نين اوچونجو قورولتايىنين سندلرى

اسناد کنگره سوم جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

 

اوچونجو قورولتايى  >>>

گزارش کنگره سوم   >>>

 در باره تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی >>>

در آستانه توفان - تحليل سياسى  >>>

 بحران رژیم جمهوری اسلامی ایران و حرکت ملی- دموکراتیک آذربایجان  >>>

اؤز ديلينده مدرسه     اولماليدير هر کسه!

مدرسه لرين آچيليشى، سيويل ايطاعت سيزليگين هرطرفلى گئنيش لنمه سى!

باز گشایی مدارس ، گسترش همه جانبه نافرمانی مدنی!    >>>

  قادينلار حقينده - درباره زنان   >>>

  گنجلر حقينده - درباره جوانان   >>>